Armada Gıda / Fethi Kalıpçı Sönmez: Halka arz gelirlerini yeni yatırımlara yönlendireceğiz

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

1993 yılında Sönmez Ailesi tarafından kurulan Armada Gıda, Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketleri arasında yer alıyor. Mersin’de toplam 137 bin 123 metrekare alanda, 3 fabrika ve 13 üretim hattı ile gıda sektöründe önemli bir yere sahip Armada, yakında halka arz olmayı planlanıyor. Bu sırada yeni fabrikadan ürün kategorisinde değişimlere, sürdürülebilirlikten ArGe çalışmalarına kadar pek çok yatırımı da sürdüren şirketin yeni dönem çalışmalarını, halka arz sürecini, planlanan yatırımlarını ve kârlılık hedeflerini Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez ile konuştuk.

Armada Gıda’nın bu yıl ajandası oldukça dolu. Şirketin yatırım planları ve önümüzdeki süreçte hedeflerinin neler olduğununu öğrenebilir miyiz?

Hem kısa hem de orta vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için stratejik yol haritamızı hazırladık aslında. Bu plan doğrultusunda; pazar pozisyonumuzu güçlendirip, uzun vadeli rekabet avantajı sağlamayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda farklılaştırılmış kanal stratejileri ile marka penetrasyonumuzu artırmayı, var olduğumuz pazarlarda derinleşirken yeni pazarlara giriş yaparak globaldeki payımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket satın almaları ve hedef pazarlarda depo oluşumları yoluyla lojistik ağımızda avantaj sağlamayı planlıyoruz.

Böylece üretim kapasitelerinde artış ve hazır mal bulundurarak hızlı ve etkin bir dağıtım yapısını destekleyeceğiz. Değer zincirinde hem yatay hem de dikey genişleme yoluyla ürün portföyünü genişletmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bununla beraber dijital dönüşüm ve operasyonel mükemmellik çalışmaları da gündemimizde bulunan başlıklar olarak öne çıkıyor. Yatırımlarımıza gelecek olursak, yukarıda bahsettiğimiz yatırımı devam eden 3. fabrikamıza ve GES projelerimize ek olarak, Kazakistan’da inşa etmeyi planladığımız tarımsal ürün işleme tesisimiz için de 29.11.2022 tarihinde, şirketimizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduğumuzu belirtebilirim. Tesisimizi kurmayı planladığımız arazi için görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla 4 bin- 5 bin metrekare depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz.

Yakın zamanda tamamlanması planlanan yatırımlarınızla birlikte üretim kapasitesinde nasıl bir büyüme olacak?

Şu anda Mersin’de toplam 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikada 13 üretim hattı ile üretime devam ediyoruz. Tüm tesisler için mevcutta toplam 725 bin 400 ton/yıl ürün işleme ve 118 bin 665 mt depolama kapasitesine sahibiz. Yatırımı devam eden Armada 3 fabrikamız tam kapasite devreye girmesi ile yukarıda bahsettiğimiz kapasitelere ilave olarak 1 milyon 440 bin ton/yıl ürün işleme kapasitesi ve 151 bin 500 mt depolama alanı faaliyete geçecek. Özetle tüm yatırımlar bittiğinde 2 milyon 165 bin 400 ton/yıl ürün işleme kapasitesi ve 270 bin 155 mt depolama kapasitesine ulaşacağız.

Bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünler olmak üzere toplam 9 ana ürün grubunda, işleme, satış, ithalat ve ihracat gerçekleştiriyoruz. Yatırımına devam ettiğimiz üçüncü fabrikamızda özellikle yetişkin maması olarak da bilinen Super Cereal (Fonksiyonel Gıda) ürün üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Yeni yatırımlarla birlikte ivme kazanan büyümenizin ciroya yansımasının nasıl olacağını öngörüyorsunuz? 2024 hedefiniz nedir?

Geride bıraktığımız 2023 yılında, Türkiye’den bakliyat işlemeyle beraber yaklaşık 12 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi. 2023 yılında ihracatımızı yüzde 15 oranında artırdık. 2022 yılında ciromuzun içinde yüzde 61,9 olan ihracat payını, 2023 yılında yüzde 67,6’ya yükselttik.

31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibariyle (enflasyon muhasebesi standartlarına göre), seçili bakliyat ürünlerinde ülkemiz toplam ihracatının yüzde 7,2’sini, hububat ürünlerinde de toplam ihracatın yüzde 7,4’ünü gerçekleştirdik. 2022’de 6,6 milyar TL olan ciromuzu ihracatın da katkısıyla 2023’te 7 milyar TL’ye çıkardık. Öte yandan, 2023 yılında 839 milyon TL FAVÖK elde ettik. Brüt kâr marjı yüzde 14, FAVÖK marjı ise yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2024 yılını da hedeflerimiz doğrultusunda geçmiş dönemlerde olduğu gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.

Fethi Bey, halka arz sürecinize gelecek olursak; halka arz başvurusu yaptığınızı biliyoruz. Süreç nasıl gidiyor?

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a halka arz çerçevesinde başvurularımızı gerçekleştirdik, taslak izahnamemiz onaylandı ve internet sitemizde bulunmaktadır. İnceleme sürecimiz ve bununla alakalı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hepimiz için keyifli ve heyecan verici süreç içersindeyiz.

Halka arz Armada Gıda için neden gerekliydi? Bu süreçte nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Armada Gıda olarak büyümesini sürdüren bir sektörde, hem ciro hem de kârlılık yönüyle cazip bir büyüme hikâyesine sahip şirketiz. 30 yılı aşan tecrübemizle güçlü üretim kabiliyetine ve ihracat ağına sahibiz. Halka açılmayı; büyüme hedeflerimizi sürdürmek, kurumsal yapımızı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyimizi yükseltmek yönünde stratejik bir adım olarak görüyoruz. Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesine imkan sağlayacak, potansiyel müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde mevcut güvenirliliğimizi ve saygınlığımızı artıracak. Halka arz için yaklaşık 1,5 yıldır hem teknik hem kurumsal hem de iç yapılanmamıza yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında bu hikayede bizler son 15 yıldır bu bakış açısı ile büyüme stratejimizi geliştirdik son 1,5 yıldır da hazırlıklarımıza hız verdik. Bunun sonucu olarak da geldiğimiz bu dönemde halka arz ile şirketimizi her anlamda ilerletmeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle bir halka arz gerçekleştireceğiz. Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 54 milyon 996 bin 53 TL sermaye artırımı ile 219 milyon 984 bin TL’den 274 milyon 980 bin 53 TL’ye yükseltilecek.

Halka arzdan elde edeceğiniz geliri nerede kullanmayı düşünüyorsunuz?

Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, işletme sermayemizin güçlendirilmesinin yanı sıra devam eden fabrika yatırımımız ile GES yatırımımız başta olmak üzere, kapasite ve verimlilik artışımıza yönelik yatırımlarımıza ivme verici destek olarak kanalize etmeyi planlıyoruz.

Fonksiyonel gıda tesisi ağustosta devreye alınıyor

Yeni fabrika yatırımınızdan bahseder misiniz?

89 bin 093 metrekare olan ve yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanında, 11 bin 046 metrekare depolama kapasitesi 2023 yılı içerisinde devreye alındı. Yine 2023 yılı içerisinde yapımına başlanan 2 bin metrekarelik fabrika alanı, 2024 yılı şubat ayı içerisinde tamamlandı. Bahsi geçen 2 bin metrekarelik fabrika alanında toplam 40 ton/saat üretim kapasiteli Super Cereal (Fonksiyonel Gıda) tesisinin Ağustos 2024 tarihi itibarıyla devreye alınması planlanıyor. 2024 yılında tamamlanacak yatırımlar ile toplam 30 bin 906 metrekare kapalı alana ulaşacağız. Tüm yatırımın ulaşacağı kapalı alanın ise yaklaşık 61 bin 906 metrekare olması hedefleniyor. Yatırımın tamamlanması akabinde 4 bin 800 ton/gün ürün işleme kapasiteli ve 181 bin 500 MT depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurulması planlanmaktadır. Bahsi geçen ürün işleme kapasitesinin 2 bin 400 ton/gün’lük kısmının 2024 yılı içerisinde, bin 920 ton/gün’lük kısmının 2025 yılı içerisinde, 480 ton/gün’lük kısmının ise 2026 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

GES’lerle tükettiğimiz enerjinin tamamını karşılayacağız

Sürdürülebilirlik konusunda Armada Gıda olarak neler yapıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Toplam 28,8MW GES yatırımlarımızı devreye alacağız. Şanlıurfa Viranşehir’de 250 dönüm arazi üzerinde kurulumu devam eden yaklaşık 19 MW’lık GES’imizi bu yıl devreye almayı öngörüyoruz. Ek olarak 2023 yılı içerisinde Hatay, Antakya, Kuruyer mevkiinde bulunan milli emlak arazisinin, GES inşa edilmek suretiyle, üst kullanım hakkı ihale ile alınmış olup çağrı mektubu alınması için 31.12.2023 tarihinde müracaat yapılmıştır. İlgili projenin 9,8 MW olması planlanıyor. Bunun 3,75 MW’lık kısmı onaylandı, 4,45 MW’lık kısmı ise teknik değerlendirmeden olumlu geçti. Yatırımın geri kalan kısmı için TEİAŞ’tan kapasite uygunluğu bekleniyor. Projenin yaklaşık 150 dönüm arazi üzerine kurulması öngörülüyor. GES’lerimizi devreye aldığımızda fabrikalarımızda tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bununla beraber kalan üretim kapasitesini 5.1.h kapsamında piyasaya satıyor olacağız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir